Boddum-Ydby Skytte- og fritidscenter SI
Ydbyvej 193c, Ydby
7760 Hurup

Med husstandsmedlemskab, kan du booke baner i hallen.

Betaling for gæstespillere:
25 kr. pr. person / time, lægges i den hvide boks ved køkkenbordet.
Husstandsmedlemmet er ansvarlig for betalingen.

Centerets ordensregler skal overholdes.

Tilmelding foregår ved at klikke på “Husstandsmedlemskab” herunder.

 

Her modtages:  
Husstandsmedlemskab
Periode: 01-12-19 - 31-12-19
Pris: 1.250,00 DKK
    Medlemskabet giver husstandens medlemmer frit adgang til Centeret og dets faciliteter alle dage
fra kl. 6.00 – 23.00 , med respekt for faste tider til foreninger mm., der lejer hallen.

(Skydecenter, springgrav og gymnastikredskaber dog kun sammen med godkendt instruktør)

For at udnytte / fordele timerne så godt som muligt, må der kun forhåndsbookes én time af gangen!

Er hallen ledig efter I har brugt den bookede time, kan der bookes fra hallens computer.

Betaling for gæstespillere:
25 kr. pr. person / time, lægges i den hvide boks ved køkkenbordet.
Husstandsmedlemmet er ansvarlig for betalingen.

Centerets ordensregler skal overholdes.

Der udleveres 1 stk. chip-nøgle pr. medlemskab.

Betaling for gæstespillere:
25 kr. pr. person / time, lægges i den hvide boks ved køkkenbordet.
Husstandsmedlemmet er ansvarlig for betalingen.

Centerets ordensregler skal overholdes.

Der udleveres 1 stk. chip-nøgle pr. medlemskab.

Pris pr. år: kr. 1.250,00 incl. moms og betales forud.

Beløbet indsættes på følgende kontonummer:
Reg nr. 9111
Kontonummer: 0002531046


 

Ok